283-بررسی رسوبگذاری و تشكیل دلتا و جریان غلیظ زیرین درپشت مخازن سدها و مدلسازی عددی آنها

|50077743|qes
در این پست قصد معرفی فایل 283-بررسی رسوبگذاری و تشكیل دلتا و جریان غلیظ زیرین درپشت مخازن سدها و مدلسازی عددی آنها را داریم با ما همراه باشید.

مشخصات نویسندگان مقاله بررسی رسوبگذاری و تشکیل دلتا و جریان غلیظ زیرین درپشت مخازن سدها و مدلسازی عددی آنها مژگان بی مکر - دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی آب محمدعلی بنی هاشمی - استادیار دانشگاه تهران چکیده مقاله: پدیده رسوب درمخازن سدها علاوه برآنکه باعث کاهش ظرفیت سد می گردد ممکن است کارکرد برخی از تاسیسات سدها مثل برخی دریچه ها را نیز دچار اختلال کند هنگامی که یک جریان حامل رسوب به ناحیه برگشت آب یک مخزن می رسد رسوب معلق شروع به ته نشین...