281-بررسی میزان غلظت و نحوهی انتشار مونواكسد كربن و رابطه ی آنها با دمادر تونل توحید

|50077739|qes
در این پست قصد معرفی فایل 281-بررسی میزان غلظت و نحوهی انتشار مونواكسد كربن و رابطه ی آنها با دمادر تونل توحید را داریم با ما همراه باشید.

مشخصات نویسندگان مقاله بررسی میزان غلظت و نحوهی انتشار مونواکسد کربن و رابطهی آنها با دمادر تونل توحید حمزه علیزاده علی آبادی - دانشجوی کارشناسی ارشد راه و ترابری منوچهر وزیری - استاددانشگاه صنعتی شریف چکیده مقاله: میزان غلظت آلاینده های هوا درون تونل های ماشین رو به دلیل محدودیت دسترسی به فضای باز و تهویه نامناسب می تواند تاسطوح خطرناکی برای سلامت انسان افزایش یابد دراین پژوهش که درتونل توحید طولانی ترینتونل ترافیکی شهر تهران صورت...